Wybierz język: polskienglish

PLAN SĘDZIOWANIA
(zaktualizowano 30.08.2018 r. / 13:00)

LISTA WYSTAWCÓW

SPECJALISTYCZNA WYSTAWA PSÓW RAS JAPOŃSKICH

02.09.2018 r. (niedziela)

 1. Na wystawę można zgłaszać psy i suki wpisane do uznanych przez FCI ksiąg rodowodowych.
 2. Od 01.01.2012 roku zostaje wprowadzony zakaz wystawiania psów z kopiowanymi ogonami i/lub uszami. Zakaz ten dotyczy WYŁĄCZNIE psów URODZONYCH W POLSCE PO 01.01.2012 roku oraz psy/suki urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia uszu i/lub ogonów.
 3. W katalogu zostaną umieszczone tylko psy, których zgłoszenia wpłyną i zostaną opłacone w terminie do 22.08.2018 r.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgłoszenia przesłane faxem i e-mailem.
 5. Przesunięcie psa do innej klasy lub wycofanie zgłoszenia jest możliwe tylko do dnia 22.08.2018 r.
 6. WYSTAWCA ODPOWIADA OSOBIŚCIE ZA WSZELKIE SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ PSA.
 7. Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.
 8. W przypadku konieczności odwołania wystawy z przyczyn niezależnych od organizatorów (np. wścieklizna) opłata za zgłoszenie psa zostanie wystawcom zwrócona po potrąceniu kwoty na opłacenie powstałych kosztów.

TYTUŁY

Na wystawę mogą być zgłoszone psy i suki posiadające rodowody organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.

Uwaga!

Datą decydującą o wieku psa jest dzień wystawienia (np. pies urodzony 15 maja może być wystawiony w klasie szczeniąt najwcześniej 15 listopada).

Zgodnie z regulaminem wystaw FCI psa/sukę można zgłosić tylko do jednej z następujących klas:

 • młodszych szczeniąt od 4 do 6 miesięcy,
 • szczeniąt od 6 do 9 miesięcy,
 • młodzieży od 9 do 18 miesięcy,
 • pośredniej od 15 do 24 miesięcy,
 • otwartej od 15 miesięcy, bez względu na posiadane tytuły,
 • użytkowej od 15 miesięcy, z certyfikatem użytkowości,
 • championów od 15 miesięcy, z zatwierdzonym tytułem championa,
 • weteranów powyżej 8 lat.

Uwaga!

O przyznanie CWC ubiegać się mogą psy i suki zgłoszone do klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Do zgłoszenia do klasy użytkowej oraz championów należy dołączyć kserokopię dokumentu uprawniającego (dyplom użytkowości, dyplom championa). Zgłoszenia bez dołączonej kserokopii zostaną umieszczone w klasie otwartej.

TYTUŁY

Na wystawie przyznawane będą tytuły i wyróżnienia:

 • certyfikat na Championa Polski-CWC
 • Najlepszy Junior w Rasie
 • Zwycięzca Weteran
 • Najlepszy Dorosły Pies / Najlepsza Dorosła Suka
 • Zwycięzca Rasy
 • Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS)
 • Najpiękniejszy Pies Wystawy - Best in Show

OPŁATY DLA CZŁONKÓW ZKwP:

Dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP (only ZKwP members)

WYSTAWA SPECJALISTYCZNA

Termin zgłoszeń i opłat:
22.08.2018
1. PIES (z katalogiem) 100 PLN
KAŻDY NASTĘPNY PIES (bez katalogu) 90 PLN
MŁODSZE SZCZENIĘTA, SZCZENIĘTA (bez katalogu) 45 PLN
INTERCHAMPIONY (bez katalogu) 45 PLN
WETERANY (bez katalogu) 45 PLN

KONTO BANKOWE:

Przyjęcie zgłoszenia nastąpi po zarejestrowaniu opłaty w systemie.

W przypadku nie opłacenia zgłoszenia, zostanie ono anulowane.


W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata lub numer zgłoszenia.


Informujemy, że opłaty za zgłoszenia dokonać można w systemie http://wystawy.NET/ poprzez płatności internetowe PayU, obsługujące m.in. karty płatnicze, kredytowe, szybki transfer oraz przelewy.


Opłaty można wnosić również na konto oddziału:

Związek Kynologiczny w Polsce oddział w Częstochowie

ul. Jana III Sobieskiego 19a lok. 3

42-200 Częstochowa

63 1160 2202 0000 0001 7562 5445

Zgłoszenia

W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone do dnia 22.08.2018 roku (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora).


Organizator prześle mailem wystawcom potwierdzenie przyjęcia psa na wystawę, uprawniające do bezpłatnego wstępu jednej osoby z jednym zgłoszonym psem. Numer startowy psa jest do odbioru na ringu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.


Uwaga!

Przesłanie podpisanego zgłoszenia zobowiązuje wystawcę do przestrzegania regulaminu oraz stanowi zobowiązanie materialne zgłaszającego do uiszczenia opłaty za zgłoszenie psa, bez względu na to, czy zostanie on doprowadzony do oceny, czy też nie. Równocześnie z wysłaniem zgłoszenia prosimy o przekazanie opłaty na nasze konto bankowe (j.w.). W tytule przelewu prosimy podać jakiego psa (psów) dotyczy wpłata.


BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WPROWADZANIA NA WYSTAWĘ PSÓW NIE ZGŁOSZONYCH!

(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)


BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPRZEDAŻY SZCZENIĄT NA WYSTAWIE!

(Wymóg Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii)


KAŻDEGO ZGŁOSZONEGO NA WYSTAWĘ PSA OBOWIĄZUJĄ AKTUALNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE